Informacije o instaliranju fotonaponskog postrojenja na krovu hale na deponiji Treskavac

 

PROCJENJENA VRIJEDNOST INVESTICIJE JE: 3.038.000 KN + PDV 23% 698.740 KN = 3.736.740 KN
VLASTITA SREDSTVA: 2.476.740 KN  
SREDSTVA FONDA: 1.260.000 KN(33,72%)

Zajam je bezkamatni,  na rok od 5 godina i s odgodom povrata sredstava od 2 godine.

Veličina krovne konstrukcije na kojoj će se instalirati fotonaponsko postrojenje iznosi cca. 972,65 m2. Na ovoj površini može se instalirati cca. 760 komada fotonaponskih modula. Uzimajući u obzir da jedan instalirani modul ima maksimalnu snagu od 180 Wp ukupna snaga fotonaponskog postrojenja instaliranog na krovu hale iznosit će cca. 136,80 KWp. Kod insolacije od 1.586 kWh/m², koje je za ovu regiju reaLno, uzimajući u obzir i neznatne gubitke, godišnja proizvodnja struje iznosila bi cca. 163.000,00 kWh. Na taj način 53 tone CO2 neće se godišnje ispuštat u atmosferu. 

Od dokumentacije za to smo već dobili: 

  • od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša - potvrda kojom se potvrđuje da se bez lokacijske dozvole i bez akta kojim se odobrava građenje može instalirati fotonaponsko postrojenje ukupne za tu snagu
  • od HEP-a  dobili TEHNO-EKONOMSKE PODATKE 
  • od HEP-a smo kasnije dobili i i PRETHODNU ELEKTRO ENERGETSKU SUGLASNOST
  • imamo i od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva SUGLASNOST ZA PRETHODNO ENERGETSKO ODOBRENJE 
  • od Ministarstva gospodarstva, rada i poduzetništva dobili  ENERGETSKO ODOBRENJE za „Fotonaponski sustav Treskavac na otoku Krku“
  • potpisat sa HEP-om UGOVOR O PRIKLJUČENJU NA DISTRIBUCIJSKI SUSTAV
  • dobili od HER-e PRETHODNO RJEŠENJE O STJECANJU STATUSA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA.
  • Potpisali smo već sa HROTE-om  UGOVOR O OTKUPU ELEKTRIČNE ENERGIJE

Sada možemo ići u natječaj i počet gradit sa sigurnošću. Planirani smo da bismo već u 1 mjesecu bili spremni za natječaj i da bi postrojenje bilo gotovo i već priključeno na sistem u 5.mjesece 2012. God. TO JE I PRVI FOTONAPONSKI SUSTAV U HRVATSKOJ - NA OTOCIMA.

Kad bude sistem gotov tada još moramo dobit:

  • od HEP-a  ELEKTRO ENERGETSKU SUGLASNOST(i UGOVOR O KORIŠTENJU MREŽA)
  • od HER-e RIJEŠENJE O STATUSU STJECANJA POVLAŠTENOG PROIZVOĐAČA.

Do sada iz iskustva drugih za ove papire je trebalo od 3-15 godina. Možemo bit zadovoljni mu kojem smo periodu mi to i ostvarili.